Kurikulum pendidikan pada masa kejayaan Islam Sejak lahirnya islam, lahirlah pendidikan

Sejak lahirnya islam, lahirlah pendidikan dan pengajaran islam, pendidikan dan pengajaran islam itu terus berkembang pada masa Khulafaurrasyaidin dan Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih selama 91 tahun. Reformasi cukup banyak terjadi, terkait pada bidang pengembangan dan bidang kemajuan pendidikan islam. Sementara system pendidikan masih sama ketika masa Rasul dan Khulafaur rasyidin, hal ini terlihat pada pola...
PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA

Pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan, karena dapat membantu manusia dalam mencapai kemajuan. Pendidikan yang tepat telah mendorong Islam mencapai kejayaannya pada masa klasik, begitu pula pendidikan yang kurang tepat membawa kemunduran Islam pada masa belakangan. Karena itu, jika umat Islam ingin maju, pendidikannya mestilah dibenahi. Dan pembenahan ini hanya dapat dilakukan manakala umat Islam memahami sejarah pendidikannya...
Pendidikan Pendidikan Islam Era Makkah

Dalam pendidikan Islam, Rasulullah SAW, adalah pendidik pertama dan terutama dalam dunia pendidikan Islam. Proses tramsformasi ilmu pengetahuan, internalisasi nilai-nilai spiritualisme dan bimbingan emosional yang dilakukannya dapat diketahui sebagi mukjizat luar biasa, yang manusia apa dan dimanapun tidak dapat melakukan hal yang sama. Gambaran dan pola pendidikan Islam di periode Rasulullah SAW, fase Mekkah dan Madinah merupakan sejarah...
MADRASAH NIZHAMIAH VIII (Kesimpulan & Daftar Pustaka)

A.  Kesimpulan Berdasarkan uraian terdahulu maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1.         Kondisi peradaban Islam sebelum berdirinya Madrasah Nizhamiah dalam priode kemunduran peradaban Islam, pada masa ini terjadi gejolak politik yang luar biasa, pertentangan antara Mazhab Syiah dan Sunni, pertentangan yang awalnya masalah politik, akhirnya merembet ke masalah ideologi, bahkan salah satu tujuan dari pembangunan Madrsah Nizhamiah adalah...